Kontakt

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SIELEC”
41-200 Sosnowiec
ul. Legionów 7A

NIP 644-001-20-97
REGON 003558079
KRS 0000124528

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO
PKO BP S.A. O/Sosnowiec
44 1020 2498 0000 8802 0018 5868

SEKRETARIAT   tel./fax
32 266 00 24

CENTRALA
32 297 39 58
32 269 52 31
32 269 53 46

OFICJALNA STRONA INTERNETOWA S.M.SIELEC | STRONA W BUDOWIE