Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej  –  Marek CEGŁOWSKI

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej  –   Marek KARNAUS

Sekretarz Rady Nadzorczej  –   Łukasz SADOWSKI

Członek Rady Nadzorczej  –   Anna KASPRZYK

Członek Rady Nadzorczej  –  Bogdan DUDA

Jednym z elementów bezpośrednich kontaktów Rady Nadzorczej z członkami naszej Spółdzielni są dyżury członków Rady w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 17:00 do 18:00.

OFICJALNA STRONA INTERNETOWA S.M.SIELEC | STRONA W BUDOWIE