Zarząd

Prezes Zarządu    inż. Zygmunt SZYCH

Członek Zarządu    mgr inż. Emilia KWIECIŃSKA

Zarząd przyjmuje Członków Spółdzielni :

  • w poniedziałki w godz. 15:00 – 17:00
  •  we środy w godz. 14:00 – 15:00 .

OFICJALNA STRONA INTERNETOWA S.M.SIELEC | STRONA W BUDOWIE