O nas

W grudniu 1990 roku w wyniku podziału Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanowniono o wydrębnieniu 3 nowych Spółdzielni: „CENTRUM”, „ŚRODULA” i „SIELEC” wykorzystując funkcjonujący dotąd podział administracyjny. Spółdzielnia Mieszkaniowa „SIELEC” została zarejestrowana w krajowym rejestrze sądowym dnia 28 stycznia 1991 roku.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ?SIELEC? prowadzi działalność zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów prawa spółdzielczego, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, statutu, planów gospodarczo-finansowych, a także w oparciu o strukturę organizacyjną.

Statutowymi organami działającymi w Spółdzielni Mieszkaniowej ?SIELEC? są:

  • Walne Zgromadzenie,
  • Rada Nadzorcza,
  • Zarząd.

Organem, który kieruje, zarządza działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz jest Zarząd.

OFICJALNA STRONA INTERNETOWA S.M.SIELEC | STRONA W BUDOWIE