Regulaminy

 • Regulamin szczegółowych zasad tworzenia i gospodarowania funduszem na remonty zasobów mieszkaniowych w S.M. „Sielec”   plik w formacie PDF (635 KB)
 • Regulamin zasad instalowania zaworów termostatycznych, podzielników kosztów centralnego ogrzewania i wodomierzy oraz odpłatności za ich zainstalowanie   plik w formacie PDF (239 KB)
 • Regulamin zasad rozliczania kosztów zużycia wody dostarczanej do lokali mieszkalnych i użytkowych oraz pobierania opłat za wodę i odprowadzanie ścieków  plik w formacie PDF (546 KB)
 • Aneks nr 11 do Regulaminu zasad rozliczania kosztów zużycia wody dostarczanej do lokali mieszkalnych i użytkowych oraz pobierania opłat za wodę i odprowadzanie ścieków plik w formacie PDF (168 KB)
 • Aneks nr 12 do Regulaminu zasad rozliczania kosztów zużycia wody dostarczanej do lokali mieszkalnych i użytkowych oraz pobierania opłat za wodę i odprowadzanie ścieków plik w formacie PDF (49 KB)
 • Aneks nr 13 do Regulaminu zasad rozliczania kosztów zużycia wody dostarczanej do lokali mieszkalnych i użytkowych oraz pobierania opłat za wodę i odprowadzanie ścieków plik w formacie PDF (77 KB)
 • Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości, gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w S.M. „Sielec” + Załącznik   plik w formacie PDF (1210 KB)
 • Aneks nr 1 do Regulaminu rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości, gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w S.M. „Sielec” plik w formacie PDF (58 KB)
 • Aneks nr 2 do Regulaminu rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości, gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w S.M. „Sielec” plik w formacie PDF (45 KB)
 • Aneks nr 3 do Regulaminu rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości, gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w S.M. „Sielec” plik w formacie PDF (53 KB)
 • Aneks nr 4 do Regulaminu rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości, gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w S.M. „Sielec” plik w formacie PDF (35 KB)
 • Aneks nr 5 do Regulaminu rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości, gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w S.M. „Sielec” plik w formacie PDF (46 KB)
 • Regulamin dotyczący określenia obowiązków spółdzielni i użytkowników lokali mieszkalnych w zakresie napraw wewnątrz lokali budynków wielorodzinnych   plik w formacie PDF (249 KB)
 • Aneks nr 3 do Regulaminu dotyczącego określenia obowiązków spółdzielni i użytkowników lokali mieszkalnych w zakresie napraw wewnątrz lokali budynków wielorodzinnych   plik w formacie PDF (306 KB)
 • Regulamin udostępniania do wglądu oraz wydawania odpisów kopii dokumentów członkom S.M. „Sielec”   plik w formacie PDF (347 KB)
 • Regulamin porządku domowego S.M. „Sielec”    plik w formacie PDF (345 KB)
 • Regulamin przetargu w formie pisemnej na ustanowienie odrębnej własności lokalu    plik w formacie PDF (387 KB)
 • ANEKS nr 6 do Regulaminu przetargu w formie pisemnej na ustanowienie odrębnej własności lokalu   plik w formacie PDF (28 KB)
 • Regulamin działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej przez S.M. „Sielec”    plik w formacie PDF (134 KB)
 • Regulamin Rady Nadzorczej S.M. „Sielec”   plik w formacie PDF (297 KB)
 • Regulamin Zarządu S.M. „Sielec”   plik w formacie PDF (233 KB)
 • ANEKS nr 1 do Regulaminu Zarządu S.M. „Sielec”   plik w formacie PDF (34 KB)
 • Regulamin S.M. „Sielec” w sprawie: zlecania robót, dostaw i usług obcym wykonawcom  plik w formacie PDF (333 KB)
 • Regulamin przetargu w formie pisemnej na ustalenie najemcy lokalu mieszkalnego w zasobach S.M. „Sielec”   plik w formacie PDF (252 KB)
 • Regulamin przetargu w formie pisemnej na ustanowienie odrebnej własności lokalu w zasobach S.M. „Sielec”   plik w formacie PDF (318 KB)
 • Regulamin windykacji należności S.M. „Sielec”   plik w formacie PDF (772 KB)
 • Aneks nr 1 do Regulaminu windykacji należności S.M. „Sielec”   plik w formacie PDF (64 KB)
 • Aneks nr 2 do Regulaminu windykacji należności S.M. „Sielec”   plik w formacie PDF (172 KB)
 • Aneks nr 3 do Regulaminu windykacji należności S.M. „Sielec”   plik w formacie PDF (69 KB)
 • Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków S.M. „Sielec” i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody plik w formacie PDF (1295 KB)

OFICJALNA STRONA INTERNETOWA S.M.SIELEC | STRONA W BUDOWIE