WALNE ZGROMADZENIE 2014

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „SIELEC” uprzejmie informuje, że od dnia 21 maja do 24 czerwca 2014 roku odbywać się będzie w naszej Spółdzielni Walne Zgromadzenie jej Członków.

Terminy obrad poszczególnych 12 części przedstawiają się następująco :

walne_2014_daty_res

 

Porządek obrad każdej części Walnego Zgromadzenia przedstawiać się będzie następująco :

walne_2014_porzadek_obrad_resize

 

Zapraszamy wszystkich Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „SIELEC” do uczestniczenia w obradach na swoich częściach Walnego Zgromadzenia.

OFICJALNA STRONA INTERNETOWA S.M.SIELEC | STRONA W BUDOWIE