OGŁOSZENIE – PRZETARG WINDA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SIELEC” zaprasza do składania ofert na wykonanie wymiany dźwigu osobowego 11 przystankowego w budynku ul. Szkolna 5 w Sosnowcu.
Aby przystąpić do przetargu należy zakupić Specyfikację Istotnych Warunków Zlecenia.

Koszt „ Specyfikacji” wynosi 50 zł ( pięćdziesiąt złotych ).
Należną kwotę należy wpłacić na konto 98 1020 2498 0000 8302 0024 4020.
W przypadku akceptacji w/w warunków prosimy o zgłoszenie się do Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielec” ul. Legionów 7a w terminie do dnia 18.11.2021r. po odbiór w/w dokumentów.
Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert upływa z dniem 19.11.2021 r. o godzinie 10-tej.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy sekcji remontów pod telefonem : 32 / 269 53 46 wew.20.