OGŁOSZENIE – PRZETARG WODOMIERZE

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „SIELEC” zaprasza do składania ofert na wymianę wodomierzy klasy B z nakładką radiową oraz sporządzenie na tą okoliczność protokołu demontażu starego i montażu nowego wodomierza oraz na usługę odczytów stanów wodomierzy i przekazanie danych Spółdzielni dwa razy w roku.

 Aby przystąpić do przetargu należy zakupić Specyfikację Istotnych Warunków Zlecenia.

Koszt „ Specyfikacji”  wynosi  50 zł  ( pięćdziesiąt złotych ).

Należną kwotę należy wpłacić na konto : 98 1020 2498 0000 8302 0024 4020.

W przypadku akceptacji w/w warunków prosimy o zgłoszenie się do Spółdzielni Mieszkaniowej „SIELEC” ul. Legionów 7a w terminie do dnia 29.08.2023r. po odbiór w/w dokumentów.

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert upływa z dniem 30.08.2023 r. o godzinie 9:00.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy sekcji remontów
telefon: 32 / 269 53 46 wew. 20.