PODSUMOWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA 2014

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ?SIELEC? wraz z pracownikami serdecznie dziękuje uprawnionym członkom za udział w Walnym Zgromadzeniu odbytym w 12 częściach w dniach od 21.05.2014r. do 24.06.2014r. w których udział wzięło 381 osób.

Tematem tegorocznych obrad były między innymi wybory do Rady Nadzorczej na kadencję w latach 2014 ? 2017.
Wybrano następujących członków:

  1. ADAMSKA Anna
  2. ALEKSANDROWICZ Lidia
  3. CEGŁOWSKI Marek
  4. DRZYMONT Genowefa
  5. DUDA Bogdan
  6. KASPRZYK Eugeniusz
  7. OSIŃSKI Bogusław
  8. PIETRAS Marta
  9. KULISZ Wiesława

Dziękujemy, że zaaprobowaliście Państwo podejmowane przez nas działania, zatwierdzając sprawozdanie z działalności organów statutowych i sprawozdanie finansowe, a także udzielając absolutorium członkom Zarządu.