„PIOSENKA JEST DOBRA NA WSZYSTKO” – KONCERT W NASZEJ SPÓŁDZIELNI

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „SIELEC” zaprasza wszystkich członków spółdzielni na specjalny koncert pt.: „PIOSENKA JEST DOBRA NA WSZYSTKO”.

SIELEC_piosenka jest dobra na wszystko