WALNE ZGROMADZENIE 2015

Zapraszamy na tegoroczne obrady Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „SIELEC” które odbywać się będzie w 8 częściach w dniach od 12 maja do 27 maja 2015 r.

Poniżej zamieszczamy porządek obrad każdej części Walnego Zgromadzenia oraz terminy poszczególnych części i przypisanych do nich nieruchomości.

 

WALNE_2015_porządek obrad

WALNE_2015_daty czesci spotkan